224,853,698 links cut till now!

377,419,078 clicks till now!

Last links cut:
http://cby.ai/ysPFi
http://cby.ai/TOADL
http://cby.ai/207B8
http://cby.ai/Vt5Mh
http://cby.ai/XcXRx