224,848,401 links cut till now!

377,410,144 clicks till now!

Last links cut:
http://cby.ai/BO2Lb
http://cby.ai/yth88
http://cby.ai/PUYL9
http://cby.ai/T1ZE4
http://cby.ai/2g0hA