200,080,321 links cut till now!

356,142,426 clicks till now!

Last links cut:
http://cby.ai/kZ5sZ
http://cby.ai/QrO9C
http://cby.ai/hMB7K
http://cby.ai/PUmxW
http://cby.ai/ERac6