224,863,391 links cut till now!

377,435,843 clicks till now!

Last links cut:
http://cby.ai/KhY5w
http://cby.ai/omWHt
http://cby.ai/w6N1E
http://cby.ai/LXMKX
http://cby.ai/YQxSV